90% ô tô cũ nhập khẩu lợi dụng danh nghĩa “hồi hương” | Báo Giao thông

90% ô tô cũ nhập khẩu lợi dụng danh nghĩa “hồi hương”

Cao Sơn   |   07/10/2016 - 12:05 (GMT+7)