Bảo hiểm | Báo Giao thông
Nên làm gì khi gặp tai nạn ở nước ngoài?
Bảo hiểm 19/07/2018 Chia sẻ

Nên làm gì khi gặp tai nạn ở nước ngoài?

Trong trường hợp không may gặp tai nạn ở nước ngoài, bạn hãy gọi số điện thoại bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7.

Tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho gia đình hai lái tàu tử nạn
Bảo hiểm 25/05/2018 Chia sẻ

Tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho gia đình hai lái tàu tử nạn

Hợp đồng Bảo hiểm Tai nạn lái tàu có mức trách nhiệm 200 triệu đồng/người/vụ.

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi Bảo hiểm cho khách hàng
Bảo hiểm 16/05/2018 Chia sẻ

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi Bảo hiểm cho khách hàng

Sun Life Việt Nam vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình người lao động Ngô Đăng Quyền.

Chung cư từ 5 tầng trở lên bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm 07/04/2018 Chia sẻ

Chung cư từ 5 tầng trở lên bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB) sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15/4.