Tổng thống Mỹ mang bao nhiêu chiếc Cadillac One sang Việt Nam? | Báo Giao thông

Bao nhiêu chiếc Cadillac One phục vụ Tổng thống Mỹ sang Việt Nam?

Cẩm Tú   |   08/11/2017 - 19:15 (GMT+7)