Chevrolet Corvette | Từ khóa | Tin tức an toàn giao thông mới nhất 24h qua, điểm tin nóng ATGT

Đối thủ của Chevrolet Corvette lần đầu lộ diện

Chưa ra mắt, Nissan GT-R 2017 - đối thủ của Chevrolet Corvette - đã bị chụp trộm ngay trên đường thử.

Đối thủ của Chevrolet Corvette lần đầu lộ diện
Header Adds