Ford Việt Nam có đại lý thứ 34, đạt tiêu chuẩn toàn cầu | Báo Giao thông

Ford Việt Nam có đại lý thứ 34, đạt tiêu chuẩn toàn cầu

Cẩm Tú   |   15/10/2017 - 15:45 (GMT+7)