Ford Việt Nam được cấp giấy phép nhập khẩu xe, chấm dứt khan hàng | Báo Giao thông

Ford Việt Nam được cấp giấy phép nhập khẩu xe, chấm dứt khan hàng

Thanh Hương   |   27/12/2017 - 19:40 (GMT+7)