General Motors xác nhận cắt giảm 1.500 nhân viên tại Mỹ | Báo Giao thông

General Motors xác nhận cắt giảm 1.500 nhân viên tại Mỹ

B.T   |   17/04/2018 - 09:15 (GMT+7)