Chevrolet Trax giảm thêm 70 triệu có đủ để cạnh tranh? | Báo Giao thông

Giảm giá thêm 70 triệu đồng, Chevrolet Trax vẫn ngồi chiếu dưới?

Hoàng Cường   |   06/08/2017 - 14:31 (GMT+7)