hệ thống tự lái | Từ khóa | Tin tức an toàn giao thông mới nhất 24h qua, điểm tin nóng ATGT
Đánh giá 13/09/2015 Chia sẻ

Xe thông minh tự lái không cần GPS

Xe có khả năng tự động tìm đường, tự lái và hoạt động không phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Xe thông minh tự lái không cần GPS
Header Adds