Người Việt mua ô tô có xu hướng mặc cả nhiều hơn | Báo Giao thông

Người Việt mua ô tô có xu hướng mặc cả nhiều hơn

Ngọc Anh   |   12/04/2018 - 15:03 (GMT+7)