THONG TU 20 | Từ khóa | Tin tức an toàn giao thông mới nhất 24h qua, điểm tin nóng ATGT
360° xe 13/03/2017 Chia sẻ

Thông tư 20 bỏ yêu cầu có giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng

Doanh nghiệp nhập ô tô không cần Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng do Bộ GTVT cấp.

Thông tư 20 bỏ yêu cầu có giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng
Header Adds