Đời sống | Báo Giao thông
Video: Hốt hoảng phát hiện cá mập bơi ngay dưới chỗ ngủ

Video: Hốt hoảng phát hiện cá mập bơi ngay dưới chỗ ngủ

Sau khi xem lại đoạn video dưới nước, Páll giật mình phát hiện một con cá mập lượn lờ ngay phía dưới chỗ ngủ.