Volkswagen và Bosch đạt được thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ USD | Báo Giao thông

Volkswagen và Bosch đạt được thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ USD

Châu Anh   |   02/02/2017 - 10:36 (GMT+7)