Xế nhái của Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam giá 28,5 triệu đồng | Báo Giao thông

Xế nhái của Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam giá 28,5 triệu đồng

Tùng Lê   |   08/11/2016 - 13:05 (GMT+7)