Xả trạm thu phí BOT ứng phó bão số 10 | Báo Giao thông

Yêu cầu xả trạm thu phí BOT để di dân, ứng phó bão

Thanh Tùng   |   15/09/2017 - 14:46 (GMT+7)