10 mẫu ô tô hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách giảm phí trước bạ

02/07/2020 09:00

Trong 10 mẫu xe được hưởng lợi nhiều nhất từ việc giảm 50% lệ phí trước bạ có 5 mẫu xe của Mercedes-Benz và 5 mẫu xe của VinFast.

1. Mercedes-Benz S450L Luxury 2020 được giảm từ 248 đến 298 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

1. Mercedes-Benz S450L Luxury 2020 được giảm từ 248 đến 298 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

2. Mercedes-Benz S450L 2020
được giảm từ 215 đến 258 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

2. Mercedes-Benz S450L 2020 được giảm từ 215 đến 258 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

3. VinFast Lux SA2.0 cao cấp
được giảm từ 186 đến 224 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

3. VinFast Lux SA2.0 cao cấp được giảm từ 186 đến 224 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

4. VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao được giảm từ 166 đến 200 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

4. VinFast Lux SA2.0 bản nâng cao được giảm từ 166 đến 200 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

5. VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn được giảm từ 158 đến 190 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

5. VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn được giảm từ 158 đến 190 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

6. Mercedes-Benz E 300 AMG 2020 được giảm từ 142 đến 170 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

6. Mercedes-Benz E 300 AMG 2020 được giảm từ 142 đến 170 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

7. VinFast Lux A2.0 bản cao cấp được giảm từ 137 đến 165 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

7. VinFast Lux A2.0 bản cao cấp được giảm từ 137 đến 165 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

8. VinFast Lux A 2.0 nâng cao được giảm từ 121 đến 146 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

8. VinFast Lux A 2.0 nâng cao được giảm từ 121 đến 146 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

9. Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2020 được giảm từ 114 đến 137 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

9. Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2020 được giảm từ 114 đến 137 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

10. Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2020 được giảm từ 114 đến 137 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

10. Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2020 được giảm từ 114 đến 137 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ

Hoàng Anh