10 sự kiện nổi bật ngành ô tô Việt Nam năm 2018

31/01/2019 09:07

Năm 2018 được coi là bước ngoặt mang tính bản lề của công nghiệp ô tô Việt Nam với nhiều chính sách mới và sự chuyển hướng của các doanh nghiệp.

Thanh Tùng