Bật cười với tình huống ghép xe của nữ tài xế

21/11/2020 13:56

Không thể đưa xe vào chuồng, nữ tài xế cùng một số người bạn có ý định nhấc đuôi xe cho thẳng để tiến vào khiến ai xem cũng không nhịn nổi cười.

Kim Trọng