Bốn con đại bàng hai đầu bảo vệ hành khách và các cụm từ '100 năm kể từ Cách mạng Mexico' và '200 năm Độc lập' được đánh vần bằng tiếng Wixarika dọc theo các tấm chắn, đánh dấu một trăm năm Cách mạng Mexico năm 1910 và chiến tranh giành độc lập từ Tây Ban Nha năm 1810.
Bốn con đại bàng hai đầu bảo vệ hành khách và các cụm từ '100 năm kể từ Cách mạng Mexico' và '200 năm Độc lập' được đánh vần bằng tiếng Wixarika dọc theo các tấm chắn, đánh dấu một trăm năm Cách mạng Mexico năm 1910 và chiến tranh giành độc lập từ Tây Ban Nha năm 1810.
Hiểu Lam 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Đừng bỏ lỡ
Tay đua 71 tuổi người Anh Russ Swift trở lại với những màn biểu diễn ô tô mạo hiểm mãn nhãn tại SVĐ Mỹ Đình trong 2 ngày 1-2/10.