Có gì đặc biệt trên Toyota Corolla dành riêng cho thị trường châu Âu?

29/07/2020 13:30

Về ngoại thất, phiên bản dành riêng thị trường châu Âu của Corolla Altis GR Sport tương tự như phiên bản đã ra mắt tại Thái Lan vào năm ngoái.

Thiết kế của Toyota Corolla Altis GR Sport dành cho thị trường châu Âu tương tự như phiên bản dành cho thị trường Thái Lan

Thiết kế của Toyota Corolla Altis GR Sport dành cho thị trường châu Âu tương tự như phiên bản dành cho thị trường Thái Lan

La-zang mới của xe có 2 tuỳ chọn 17 hoặc 18 inch

La-zang mới của xe có 2 tuỳ chọn 17 hoặc 18 inch

Ghế của Toyota Corolla Altis GR Sport với phong cách thể thao

Ghế của Toyota Corolla Altis GR Sport với phong cách thể thao

Khoang nội thất của xe chủ yếu là màu đen

Khoang nội thất của xe chủ yếu là màu đen

Tại châu Âu, Toyota Corolla Altis GR Sport có 2 tuỳ chọn động cơ xăng là 1.8L hybrid hoặc 1.6L hút khí tự nhiên

Tại châu Âu, Toyota Corolla Altis GR Sport có 2 tuỳ chọn động cơ xăng là 1.8L hybrid hoặc 1.6L hút khí tự nhiên

Giá bán của Toyota Corolla Altis GR Sport dành cho thị trường châu Âu vẫn chưa được công bố

Giá bán của Toyota Corolla Altis GR Sport dành cho thị trường châu Âu vẫn chưa được công bố

Hoàng Anh