Porsche Cayenne 2018 sang chảnh cùng mùa vàng Tây Bắc

13/10/2018 11:49

Đầu tháng 10 là thời điểm đẹp nhất trong năm của vùng Tây Bắc khi những thửa ruộng bậc thang nhuộm vàng cả chân trời.

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Cayenne 2018

Hoàng Cường