Dàn xe độ phong cách... đồng nát

25/05/2015 07:02

Những chiếc xe độ trong bộ phim mà Charlize Theron đóng chắc chắn xứng đáng bán sắt vụn.

Nếu như trong bộ phim giả tưởng Mad Max 4 đang thu hút sự chú ý, các mẫu xe máy được độ theo phong cách đồng nát còn có thể nhận biết ra được những chiếc BMW với cụm máy boxer 1200 đặc trưng, những chiếc cào cào Yamaha hay chiếc Gas Gas của Honda... thì với những chiếc bốn bánh, điều này hoàn toàn là không thể...

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

dàn xe độ phong cách... đồng nát

Screen-Shot-2015-05-22-at-15.16.44-3f582

Screen-Shot-2015-05-22-at-15.25.43-3f582

Screen-Shot-2015-05-22-at-15.26.40-3f582

Screen-Shot-2015-05-22-at-15.26.29-3f582

Screen-Shot-2015-05-22-at-15.25.50-3f582

Phạm Hoàng Nam