Đấu giá hàng trăm xế cổ tịch thu của tội phạm

18/11/2019 08:00

Trong bộ sưu tập ô tô cũ được tịch thu của tội phạm đa số đều là những chiếc xe cổ khá hiếm và được bán đấu giá như cho.

Buổi đấu giá công khai do Cơ quan quản lý tài sản công (NCM Auctions & Asset Management) của Anh tiến hành vào ngày 2-11 vừa qua

Buổi đấu giá công khai do Cơ quan quản lý tài sản công (NCM Auctions & Asset Management) của Anh tiến hành vào ngày 2-11 vừa qua

Đây là các phương tiện và phụ tùng xe tịch thu từ tội phạm

Đây là các phương tiện và phụ tùng xe tịch thu từ tội phạm

Toàn bộ số phương tiện và phụ tùng khổng lồ này được cất giữ nhiều năm tại một số nhà kho ở các tòa án địa phương

Toàn bộ số phương tiện và phụ tùng khổng lồ này được cất giữ nhiều năm tại một số nhà kho ở các tòa án địa phương

Chúng được bán với giá rẻ cho tất cả mọi người, thậm chí những ai có nhu cầu sử dụng thật sự sẽ không phải mất đồng nào

Chúng được bán với giá rẻ cho tất cả mọi người, thậm chí những ai có nhu cầu sử dụng thật sự sẽ không phải mất đồng nào

Trong bộ sưu tập ô tô cũ được mang đấu giá lần này đa số đều là những chiếc xe cổ điển khá hiếm

Trong bộ sưu tập ô tô cũ được mang đấu giá lần này đa số đều là những chiếc xe cổ điển khá hiếm

Trong đó, có khoảng 4 chiếc BMW 635 CSis, Jensen Interceptor III, 6 xe Range Rovers, Toyota Celica GT-Four, Ford Escort RS Cosworth, Alfa Romeo GTV, 3 chiếc Humber Super Snipes...

Trong đó, có khoảng 4 chiếc BMW 635 CSis, Jensen Interceptor III, 6 xe Range Rovers, Toyota Celica GT-Four, Ford Escort RS Cosworth, Alfa Romeo GTV, 3 chiếc Humber Super Snipes...

Được biết, những chiếc xe này đã bị tịch thu từ nhiều năm trước nên những giấy tờ, tài liệu liên quan đến chúng đã không còn

Được biết, những chiếc xe này đã bị tịch thu từ nhiều năm trước nên những giấy tờ, tài liệu liên quan đến chúng đã không còn

Tình trạng của nhiều chiếc xe trong số này đã cũ nát, gỉ sắt, ẩm mốc và có thể không còn hoạt động được

Tình trạng của nhiều chiếc xe trong số này đã cũ nát, gỉ sắt, ẩm mốc và có thể không còn hoạt động được

Do để đã lâu, những chiếc xe này hiện ở trong tình trạng cũ nát

Do để đã lâu, những chiếc xe này hiện ở trong tình trạng cũ nát

Bá Nam