Đầu tư gần 5 tỷ đồng xóa 3 điểm đen về TNGT

08/11/2014 08:38

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan của 3 tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Dương xóa 3 điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Mới đây, tại đèo Khau Ra tỉnh Lạng Sơn, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, doanh nghiệp bảo hiểm địa phương đã cùng Sở GTVT Lạng Sơn cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình “Lắp đặt hộ lan tại đèo Khau Ra, quộc lộ 279 tỉnh Lạng Sơn”.

Đầu tư gần 5 tỷ đồng xóa 3 điểm đen về tngt

Đây là một điểm đen về TNGT, một bên là vực một bên là núi, mặt đường dốc, độ nghiêng lớn, khúc cua nhỏ  xe có xu hướng lao xuống vực, nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Nhằm khắc phục điểm đen này, Sở GTVT Lạng Sơn đã cho lắp đặt hộ lan tôn sóng bám quanh ta luy âm tại những điểm cua, những nơi bán kính cua quá nhỏ, khuất tầm nhìn đã đào mái ta luy dương cải thiện tầm nhìn cho xe đi lại trên đèo.

Tổng giá trị công trình hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tài trợ 80% giá trị công trình, Sở GTVT Lạng Sơn là chủ đầu tư với nguồn vốn đối ứng 20%. Tại huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã phối hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các đơn vị liên quan tổ chức cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình “Lắp đặt hệ thống Đèn tín hiệu điều khiển tự động tại nút giao thông Km27+250 ĐT 390 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà”.

Vị trí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nằm trên địa bàn có nhiều trường học, các cơ quan hành chính, bệnh viện lượng xe ô tô đi lại rất lớn thường xuyên xảy ra tai nạn. Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nhằm phân làn xe đi lại trên tuyến đường nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân.

Đầu tư gần 5 tỷ đồng xóa 3 điểm đen về tngt

Tổng giá trị công trình hơn 1,08 tỷ đồng, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tài trợ  hơn 870 triệu đồng; Ủy Ban Nhân dân huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương là chủ đầu tư cung cấp nguồn vốn đối ứng còn lại. Tại Bắc Hà tỉnh Lào Cai, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, Công ty bảo hiểm Quân Đội cùng Sở GTVT Lào Cai, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên và các bên liên quan cũng mới cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình“Lắp đặt bổ sung tôn lượn sóng ở vị trí nguy hiểm từ km10+800 đến km37, đường tỉnh 153, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai”.

Công trình này được xây dựng đường hộ lan dài 1420m trên tuyến đường một bên là vực một bên là núi, mặt đường dốc, độ nghiêng lớn, khúc cua nhỏ nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Hàng rào hộ lan tôn sóng có phản quang từ km10+800 đến km37 đường tỉnh 153 bám quanh dải taluy âm tại những điểm cua gấp, những nơi vực sâu.

Đầu tư gần 5 tỷ đồng xóa 3 điểm đen về tngt

Tổng giá trị công trình 1,9 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm hiểm xe cơ giới  tài trợ 80% giá trị công trình; Sở GTVT Lào Cai là chủ đầu tư với nguồn vốn đối ứng 20% tổng giá trị công trình.

Tuấn Anh