Top 10 con tàu ma bí ẩn và những câu chuyện rùng mình

Bí ẩn, sợ hãi, sự đố kị bao trùm lên những con tàu ma đi biển đã được truyền qua nhiều thế kỷ. Những con tàu bí ẩn như những bóng ma xuất hiện ở giữa biển và biến mất nhanh chóng như một điềm xấu.