Điểm danh 10 mẫu xe ô tô có ý tưởng thiết kế đẹp nhất năm 2019

26/12/2019 14:00

Dưới đây là những ý tưởng thiết kế ô tô ấn tượng nhất năm 2019 theo bầu chọn của trang Design Boom.

1. Bentley EXP 100 GT

1. Bentley EXP 100 GT

2. BMW vision M NEXT

2. BMW vision M NEXT

3. Mercedes-Benz Vision EQS

3. Mercedes-Benz Vision EQS

4. DS X E-Tense

4. DS X E-Tense

5. Alfa Romeo Tonale

5. Alfa Romeo Tonale

6. Hyundai 45 EV

6. Hyundai 45 EV

7. Chevrolet E-10 Electric

7. Chevrolet E-10 Electric

8. Audi AI-Trail Quattro

8. Audi AI-Trail Quattro

9. Tesla Cybertruck

9. Tesla Cybertruck

10. Lightyear One

10. Lightyear One

Bá Nam