Mua xe tiết kiệm nhiên liệu nên được đặt ở thang điểm ưu tiên nào?

15/03/2022 08:05

Toạ đàm “Vì sao cần chú ý đến mức tiêu hao nhiên liệu khi mua xe?”, các chuyên gia đã đưa ra thang điểm ưu tiên mua xe tiết kiệm xăng, dầu.