Ferrari F12 Berlinetta suýt tông trúng Ferrari 488 GTB của Cường "Đô La"

25/10/2016 14:25

Bất ngờ dừng lại đột ngột vào ven đường, Ferrari 488 GTB của Cường Đô La suýt chút nữa bị đâm móp đuôi.

Ngọc Ngà