Hot girl Việt duyên dáng bên Honda CB750 độ Cafe Racer

26/03/2020 10:30

Chiếc xế độ Honda CB750 mang kiểu dáng Cafe Racer hầm hố, nam tính bao nhiêu thì thiếu nữ tạo dáng bên chiếc xe mong manh và nữ tính bấy nhiêu.

Bá Nam