Infographic: Bảng xếp hạng xe máy số tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam

14/06/2020 11:00

Hai vị trí dẫn đầu danh sách xe máy số phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam hiện nay thuộc về Yamaha với Jupiter Fi và Sirius Fi.

Minh Anh