Infographic: Dự đoán về thị trường ô tô Việt Nam năm 2022

01/02/2022 08:00

Từ thực tế và xu hướng đã diễn ra trong năm 2021, các dự đoán được đưa ra dần vẽ nên bức tranh thị trường ô tô Việt Nam năm 2022.

Cẩm Tú