Infographic: Top 10 xe máy số tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam

08/03/2022 08:27

Theo dữ liệu công bố, những mẫu xe máy số phổ thông (có dung tích động cơ từ 50cc - 175cc) dưới đây được xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Thanh Tùng