Infographic: Xếp hạng ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất từng phân khúc

08/03/2022 08:25

Dựa trên dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Báo Giao thông xếp hạng ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất từng phân khúc hiện nay.

Thanh Tùng