Khám phá chiếc xe tự hành đầu tiên trên thế giới

15/02/2022 13:41

Dù thô sơ so với tiêu chuẩn hiện đại nhưng NavLab 1 là một trong những chiếc xe tự hành đầu tiên trên thế giới.

Kim Trọng