Những chiếc xe máy cổ có giá bán đắt nhất trong lịch sử

21/01/2021 07:30

Dù cũ kĩ, hoen rỉ nhưng giá bán của mẫu xe máy cổ trong danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến người xem phải kinh ngạc.

1. Crocker V-Twin Big Tank 1942 từng được bán với giá 385.000 USD (8,9 tỷ đồng) vào năm 2015 tại EJ Cole Collection

1. Crocker V-Twin Big Tank 1942 từng được bán với giá 385.000 USD (8,9 tỷ đồng) vào năm 2015 tại EJ Cole Collection

2. Flying Merkel Board Track Racer 1911 là mẫu xe đua trước Thế chiến I và được đấu giá vào năm 2015 với giá lên tới 423.000 USD (9,75 tỷ đồng)

2. Flying Merkel Board Track Racer 1911 là mẫu xe đua trước Thế chiến I và được đấu giá vào năm 2015 với giá lên tới 423.000 USD (9,75 tỷ đồng)

3. Vincent White Shadow 1951 chỉ có đúng 15 chiếc được sản xuất vào những năm 1949-1952. Xe từng được bán với giá 434.000 USD (10 tỷ đồng)

3. Vincent White Shadow 1951 chỉ có đúng 15 chiếc được sản xuất vào những năm 1949-1952. Xe từng được bán với giá 434.000 USD (10 tỷ đồng)

4. Ariel Cyclone 650 1958 chỉ được sản xuất 172 chiếc trên toàn thế giới. Vào năm 2014, mẫu xế cổ này được bán đấu giá 450.000 USD (10,4 tỷ đồng)

4. Ariel Cyclone 650 1958 chỉ được sản xuất 172 chiếc trên toàn thế giới. Vào năm 2014, mẫu xế cổ này được bán đấu giá 450.000 USD (10,4 tỷ đồng)

5. Brough Superior SS100 1926 có giá lên tới 452.234 USD (10,43 tỷ đồng). Xe vẫn còn nguyên số khung, biển số và động cơ vẫn còn trong tình trạng tốt

5. Brough Superior SS100 1926 có giá lên tới 452.234 USD (10,43 tỷ đồng). Xe vẫn còn nguyên số khung, biển số và động cơ vẫn còn trong tình trạng tốt

6. Brough Superior SS80 1922 có một lịch sử vinh quang và được bán tại một cuộc đấu giá ở Anh với mức 463.847 USD (10,7 tỷ đồng)

6. Brough Superior SS80 1922 có một lịch sử vinh quang và được bán tại một cuộc đấu giá ở Anh với mức 463.847 USD (10,7 tỷ đồng)

7. BMW RS255 Kompressor 1939 không còn nguyên bản và được độ, sau đó được bán đấu giá với mức cao 480.000 USD (11,07 tỷ đồng) vào năm 2013

7. BMW RS255 Kompressor 1939 không còn nguyên bản và được độ, sau đó được bán đấu giá với mức cao 480.000 USD (11,07 tỷ đồng) vào năm 2013

8. Harley-Davidson Strap Tank 1907 từng được bán với giá 715.000 USD (16,5 tỷ đồng) và là mẫu xe đắt nhất của Harley-Davidson từng được bán

8. Harley-Davidson Strap Tank 1907 từng được bán với giá 715.000 USD (16,5 tỷ đồng) và là mẫu xe đắt nhất của Harley-Davidson từng được bán

9. Cyclone Board Track Racer 1915 chỉ có 12 chiếc tồn tại. Mẫu xe mang động cơ V-Twin từng được bán với giá 852.500 USD (19,04 tỷ đồng)

9. Cyclone Board Track Racer 1915 chỉ có 12 chiếc tồn tại. Mẫu xe mang động cơ V-Twin từng được bán với giá 852.500 USD (19,04 tỷ đồng)

10. Vincent Black Lightning 1951 có giá bán cao nhất trong danh sách với mức lên đến 929.000 USD, tức tầm 21,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại

10. Vincent Black Lightning 1951 có giá bán cao nhất trong danh sách với mức lên đến 929.000 USD, tức tầm 21,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại

Kim Trọng