Những "dấu lặng" của ngành ô tô thế giới năm 2014

04/01/2015 00:44

Năm 2014 có thể coi là một năm ăn nên làm ra của ngành công nghiệp ô tô, nhưng lại chưa hẳn là một năm tốt đẹp trọn vẹn.