Những điều nên biết về biển kiểm soát xe ở Việt Nam

28/05/2014 07:02

Ở Việt Nam, biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn gọi tắt là biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. 

Zn