Những mẫu ô tô nào tốt nhất trong thập niên 2000?

07/04/2020 13:30

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe được sản xuất trong thập niên 2000 vừa tiết kiệm nhiên liệu lại có khả năng tăng tốc cực tốt.

1. Audi TT 2003

1. Audi TT 2003

2. Toyota Prius 2004

2. Toyota Prius 2004

3. Ferrari F430 2004

3. Ferrari F430 2004

4. Bugatti Veyron 2005

4. Bugatti Veyron 2005

5. Volkswagen Jetta 2006

5. Volkswagen Jetta 2006

6. Mitsubishi Lancer Evolution 2006

6. Mitsubishi Lancer Evolution 2006

7. Mercedes-Benz S-Class 2007

7. Mercedes-Benz S-Class 2007

8. Honda Fit 2007

8. Honda Fit 2007

9. Tesla Roadster 2008

9. Tesla Roadster 2008

10. Ford Fusion Hybrid 2009

10. Ford Fusion Hybrid 2009

Bá Nam