Những mẫu SUV cỡ trung tiết kiệm nhiên liệu nhất

22/11/2018 10:15

Danh sách được trang Autobytel thống kê dựa vào thông tin từ Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ.

1. Toyota Highlander Hybrid AWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 29 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 28 dặm/ gallon đường hỗn hợp

1. Toyota Highlander Hybrid AWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 29 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 28 dặm/ gallon đường hỗn hợp

2. Mitsubishi Outlander 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 25 dặm/ gallon trong phố, 30 dặm/ gallon cao tốc và 27 dặm/ gallon đường hỗn hợp

2. Mitsubishi Outlander 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 25 dặm/ gallon trong phố, 30 dặm/ gallon cao tốc và 27 dặm/ gallon đường hỗn hợp

3. Kia Sorento L 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 29 dặm/ gallon cao tốc và 25 dặm/ gallon đường hỗn hợp

3. Kia Sorento L 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 29 dặm/ gallon cao tốc và 25 dặm/ gallon đường hỗn hợp

4. Mazda CX-9 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 28 dặm/ gallon cao tốc và 24 dặm/ gallon đường hỗn hợp

4. Mazda CX-9 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 28 dặm/ gallon cao tốc và 24 dặm/ gallon đường hỗn hợp

5. Volkswagen Atlas 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 26 dặm/ gallon cao tốc và 24 dặm/ gallon đường hỗn hợp

5. Volkswagen Atlas 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 22 dặm/ gallon trong phố, 26 dặm/ gallon cao tốc và 24 dặm/ gallon đường hỗn hợp

6. Nissan Pathfinder 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

6. Nissan Pathfinder 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

7. Subaru Ascent 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

7. Subaru Ascent 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

8. Toyota Highlander SE FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

8. Toyota Highlander SE FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

9. GMC Acadia SL FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 26 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

9. GMC Acadia SL FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 21 dặm/ gallon trong phố, 26 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

10. Honda Pilot Touring FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 20 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

10. Honda Pilot Touring FWD 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu 20 dặm/ gallon trong phố, 27 dặm/ gallon cao tốc và 23 dặm/ gallon đường hỗn hợp

Cẩm Tú