Những mẫu SUV đã qua sử dụng tốt nhất giá dưới 230 triệu đồng

22/10/2018 08:48

Danh sách những mẫu SUV đã qua sử dụng tốt nhất giá dưới 230 triệu đồng do trang đánh giá xe KBB của Mỹ bình chọn.

Acura MDX 2006 có giá bán hiện nay khoảng 8.400 USD (khoảng 196 triệu đồng)

Acura MDX 2006 có giá bán hiện nay khoảng 8.400 USD (khoảng 196 triệu đồng)

Lexus RX330 2006 có giá bán hiện nay khoảng dưới 10.000 USD (chưa tới 230 triệu đồng)

Lexus RX330 2006 có giá bán hiện nay khoảng dưới 10.000 USD (chưa tới 230 triệu đồng)

Infiniti FX45 2006 có giá bán hiện nay khoảng 9.600 USD (khoảng 224 triệu đồng)

Infiniti FX45 2006 có giá bán hiện nay khoảng 9.600 USD (khoảng 224 triệu đồng)

Volvo XC90 2008 có giá bán hiện nay khoảng 8.885 USD (khoảng 207 triệu đồng)

Volvo XC90 2008 có giá bán hiện nay khoảng 8.885 USD (khoảng 207 triệu đồng)

Acura RDX 2007 có giá bán hiện nay khoảng 9.700 USD (khoảng 226 triệu đồng)

Acura RDX 2007 có giá bán hiện nay khoảng 9.700 USD (khoảng 226 triệu đồng)

Lexus GX 470 2004 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

Lexus GX 470 2004 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

Cadillac SRX 2009 có giá bán hiện nay khoảng 9.838 USD (khoảng 229 triệu đồng)

Cadillac SRX 2009 có giá bán hiện nay khoảng 9.838 USD (khoảng 229 triệu đồng)

BMW X5 2006 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

BMW X5 2006 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

Audi Q7 2007 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

Audi Q7 2007 có giá bán hiện nay khoảng 9.500 USD (khoảng 221 triệu đồng)

Cadillac Escalade ESV 2006 có giá bán hiện nay khoảng dưới 10.000 USD (chưa tới 230 triệu đồng)

Cadillac Escalade ESV 2006 có giá bán hiện nay khoảng dưới 10.000 USD (chưa tới 230 triệu đồng)

Minh Anh