Những mẫu SUV hạng sang đáng mua nhất trong năm 2020

20/02/2020 09:30

Dưới đây là danh sách sách những mẫu xe SUV hạng sang đáng mua nhất trong năm 2020 do kênh Auto Rating bầu chọn.

1. Lincoln Aviator 2020 (giá khởi điểm: 51.100 USD)

1. Lincoln Aviator 2020 (giá khởi điểm: 51.100 USD)

2. Mercedes-Benz AMG GLB 35 2020 (giá khởi điểm: 45.000 USD)

2. Mercedes-Benz AMG GLB 35 2020 (giá khởi điểm: 45.000 USD)

3. Acura MDX 2020 (giá khởi điểm: 44.400 USD)

3. Acura MDX 2020 (giá khởi điểm: 44.400 USD)

4. Lexus RX 350L 2020 (giá khởi điểm: 47.300 USD)

4. Lexus RX 350L 2020 (giá khởi điểm: 47.300 USD)

5. Toyota Highlander 2020 (giá khởi điểm: 34.600 USD)

5. Toyota Highlander 2020 (giá khởi điểm: 34.600 USD)

6. Ford Explorer 2020 (giá khởi điểm: 32.765 USD)

6. Ford Explorer 2020 (giá khởi điểm: 32.765 USD)

7. Honda Pilot Black Edition 2020 (giá khởi điểm: 49.620 USD)

7. Honda Pilot Black Edition 2020 (giá khởi điểm: 49.620 USD)

8. Hyundai Palisade 2020 (giá khởi điểm: 31.550 USD)

8. Hyundai Palisade 2020 (giá khởi điểm: 31.550 USD)

9. Kia Telluride 2020 (giá khởi điểm: 31.690 USD)

9. Kia Telluride 2020 (giá khởi điểm: 31.690 USD)

10. Subaru Ascent 2020 (giá khởi điểm: 31.995 USD)

10. Subaru Ascent 2020 (giá khởi điểm: 31.995 USD)

Bá Nam