Những mẫu xe mui trần sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tốt nhất

25/09/2020 13:30

Dưới đây là những mẫu xe mui trần sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) tốt nhất hiện nay theo bầu chọn của trang US News.

1. Porsche 911 Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 117.500 USD)

1. Porsche 911 Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 117.500 USD)

2. Jeep Wrangler Convertible 2020 (giá khởi điểm: 28.295 USD)

2. Jeep Wrangler Convertible 2020 (giá khởi điểm: 28.295 USD)

3. BMW 2 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 43.100 USD)

3. BMW 2 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 43.100 USD)

4. BMW 4 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 55.100 USD)

4. BMW 4 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 55.100 USD)

5. Audi A5 Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 49.900 USD)

5. Audi A5 Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 49.900 USD)

6. BMW i8 Roadster 2020 (giá khởi điểm: 163.300 USD)

6. BMW i8 Roadster 2020 (giá khởi điểm: 163.300 USD)

7. Audi TT Roadster 2020 (giá khởi điểm: 49.000 USD)

7. Audi TT Roadster 2020 (giá khởi điểm: 49.000 USD)

8. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 73.900 USD)

8. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 73.900 USD)

9. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 55.950 USD)

9. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2020 (giá khởi điểm: 55.950 USD)

10. Jaguar F-Type Convertible 2021 (giá khởi điểm: 84.900 USD)

10. Jaguar F-Type Convertible 2021 (giá khởi điểm: 84.900 USD)

11. BMW 8 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 100.300 USD)

11. BMW 8 Series Convertible 2020 (giá khởi điểm: 100.300 USD)

12. Lamborghini Aventador Roadster 2020 (giá ước tính: 470.000 USD)

12. Lamborghini Aventador Roadster 2020 (giá ước tính: 470.000 USD)

13. Lamborghini Huracan Spyder 2020 (giá ước tính: 270.000 USD)

13. Lamborghini Huracan Spyder 2020 (giá ước tính: 270.000 USD)

14. Audi R8 Spyder 2020 (giá khởi điểm: 182.100 USD)

14. Audi R8 Spyder 2020 (giá khởi điểm: 182.100 USD)

Kim Trọng