Porsche Macan có thêm tùy chọn động cơ mới

29/04/2014 11:29

Lần đầu tiên Porsche sử dụng trở lại động cơ bốn xi-lanh kể từ chiếc 968 trên chiếc Macan 2015.