Rà soát kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô dùng nhiên liệu diesel

03/04/2017 14:54

Bộ GTVT vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải...

rà soát kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô dùng nhiên liệu diesel

Bộ GTVT yêu cầu tất cả doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp ô tô phải rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diesel

Bộ GTVT vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với ôtô sử dụng nhiên liệu diesel.

Bộ GTVT yêu cầu tất cả doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải rà soát, hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diesel để đảm bảo việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12. Nội dung kế hoạch của doanh nghiệp phải nêu rõ: Số lượng xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp sử dụng nhiên liệu diesel theo từng kiểu loại tính đến hết ngày 31/3. Dự kiến, số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, đưa ra thị trường trong từng tháng, kể từ tháng 4 đến hết tháng 12.

Bộ GTVT sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cam kết thực hiện việc tái xuất hoặc xuất khẩu ô tô sử dụng nhiên liệu diesel không hoàn thành thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm VN khẩn trương thực hiện các thủ tục kiểm định cho doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel. Trước ngày 30 hàng tháng, Cục Đăng kiểm VN báo cáo Bộ GTVT kết quả đăng kiểm loại xe trên của từng doanh nghiệp, cũng như việc đưa xe ra thị trường. Vụ Môi trường có nhiệm vụ tổng hợp, thông báo kế hoạch thực hiện của các doanh nghiệp và đối chiếu với số liệu kiểm định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giám sát doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch, kịp thời báo cáo Bộ GTVT giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

H.Lộc