Sẽ không sử dụng tiền mặt khi mua bán ô tô, xe máy

06/01/2017 16:43

Đây là đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu thực hiện từ cuối năm 2020.

sẽ không sử dụng tiền mặt khi mua bán ô tô, xe máy
Một trong những giải pháp quan trọng được nhắc đến là ban hành quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,…) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt - Ảnh: Thanh Tùng

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ ban hành quy định giao dịch những tài sản có giá trị lớn (ô tô, xe máy, tàu thuyền,…) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề án này cũng đưa ra mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Đề án này nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Đề án nêu rõ, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Để thực hiện các mục tiêu trên cần có các giải pháp về hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để khuyến khích thanh toán điện tử cùng với việc nâng cao hoạt động và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Một trong những giải pháp quan trọng được nhắc đến là ban hành quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,…) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem thêm video:

 

T.S