Tìm cách tháo gỡ vướng mắc chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

21/02/2022 14:42

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi một số cục hải quan để hướng dẫn thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Ngày 15/2/2022, Tổng cục Hải quan ra văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Cục Hải quan Hà Nam Ninh để hướng dẫn thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô theo Điều 7a, 7b Nghị định số 57/2020 của Chính phủ.

Quảng Nam là địa phương đặt trụ sở nhà máy lắp ráp ô tô của Thaco, Cục hải quan Hà Nam Ninh là đơn vị quản lý thu thuế xuất nhập khẩu của các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, nơi có nhà máy của Hyundai Thành Công và Honda Việt Nam.

Lắp ráp xe Ford Ranger tại nhà máy ở Hải Dương

Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thi hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của đại diện của Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - đơn vị chủ trì, soạn thảo Thông tư, Tổng cục Hải quan và đại diện các doanh nghiệp có liên quan.

Sau khi có kết quả cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố về thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Đối với vướng mắc trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện như sau:

Trường hợp sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu lông, ê cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không được ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, thì được ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô mà sản phẩm hoàn thiện vừa trải qua quá trình sản xuất, gia công, vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu lông, ê cu, đinh tán (đáp ứng các tiêu chí tại điểm c1 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020), thì được áp dụng chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Lam Anh