Top 10 mẫu ô tô được bán đấu giá đắt nhất trong lịch sử

21/09/2020 08:00

Những mẫu ô tô dưới đây đều là bản giới hạn vô cùng hiếm có, điều đó khiến nhiều đại gia đã phải tiêu tốn hàng chục triệu USD mới sở hữu được.

1. Ferrari 250 GTO 1962: Mẫu xe đua cổ này được bán vào tháng 8/2018 với giá 48,405 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng)

1. Ferrari 250 GTO 1962: Mẫu xe đua cổ này được bán vào tháng 8/2018 với giá 48,405 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng)

2. Ferrari 250 GTO 1962: Cũng là một trong 39 chiếc 250 GTO trên thế giới, nó được bán vào tháng 8/2014 với giá 38,115 triệu USD (khoảng 884 tỷ đồng)

2. Ferrari 250 GTO 1962: Cũng là một trong 39 chiếc 250 GTO trên thế giới, nó được bán vào tháng 8/2014 với giá 38,115 triệu USD (khoảng 884 tỷ đồng)

3. Ferrari 335S 1957: Mẫu xe này được bán vào tháng 2/2016 với giá khoảng 35,711 triệu đô la (khoảng 828 tỷ đồng)

3. Ferrari 335S 1957: Mẫu xe này được bán vào tháng 2/2016 với giá khoảng 35,711 triệu đô la (khoảng 828 tỷ đồng)

4. Mercedes-Benz W196 1954: Chiếc W196 duy nhất được bán đấu giá trên thế giới vào tháng 7/2013 với giá 29,6 triệu USD (khoảng 686 tỷ đồng)

4. Mercedes-Benz W196 1954: Chiếc W196 duy nhất được bán đấu giá trên thế giới vào tháng 7/2013 với giá 29,6 triệu USD (khoảng 686 tỷ đồng)

5. Ferrari 290 MM 1956: Mẫu xe đua cổ này được bán vào tháng 12/2015 với giá 28,050 triệu USD (khoảng 651 tỷ đồng)

5. Ferrari 290 MM 1956: Mẫu xe đua cổ này được bán vào tháng 12/2015 với giá 28,050 triệu USD (khoảng 651 tỷ đồng)

6. Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967: Bán vào tháng 8/2013 với giá 27,5 triệu USD (khoảng 637 tỷ đồng)

6. Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967: Bán vào tháng 8/2013 với giá 27,5 triệu USD (khoảng 637 tỷ đồng)

7. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964: Mãu xe cổ này được bán vào tháng 8/2014 với giá 26,4 triệu USD (khoảng 612 tỷ đồng)

7. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964: Mãu xe cổ này được bán vào tháng 8/2014 với giá 26,4 triệu USD (khoảng 612 tỷ đồng)

8. Ferrari 290 MM 1956: Xe được bán vào tháng 12/2018 với giá 22,005 triệu USD (khoảng 511 tỷ đồng)

8. Ferrari 290 MM 1956: Xe được bán vào tháng 12/2018 với giá 22,005 triệu USD (khoảng 511 tỷ đồng)

9. Aston Martin DBR1: Đây là chiếc đầu tiên trong giới hạn 5 chiếc được xuất xưởng, nó được bán vào tháng 8/2017 với giá 22,55 triệu USD (khoảng 523 tỷ đồng)

9. Aston Martin DBR1: Đây là chiếc đầu tiên trong giới hạn 5 chiếc được xuất xưởng, nó được bán vào tháng 8/2017 với giá 22,55 triệu USD (khoảng 523 tỷ đồng)

10. Duesenberg SSJ 1935: Bán vào tháng 8/2018 với giá 22 triệu USD (khoảng 510 tỷ đồng)

10. Duesenberg SSJ 1935: Bán vào tháng 8/2018 với giá 22 triệu USD (khoảng 510 tỷ đồng)

Kim Trọng