Top 10 mẫu sedan hạng sang tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2020

16/09/2020 08:30

Dưới đây là danh sách 10 sedan tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường thế giới hiện nay, trong đó có tới 8 mẫu xe tới từ Nhật Bản.

1. Hyundai Ioniq Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km)

1. Hyundai Ioniq Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 4,9 lít/100 km)

2. Toyota Prius Prime 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,2 lít/100 km)

2. Toyota Prius Prime 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,2 lít/100 km)

3. Toyota Prius 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đương hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

3. Toyota Prius 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đương hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

4. Toyota Camry Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

4. Toyota Camry Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

5. Toyota Corolla Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

5. Toyota Corolla Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

6. Honda Insight 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

6. Honda Insight 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,4 lít/100 km)

7. Honda Accord Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,9 lít/100 km)

7. Honda Accord Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 5,9 lít/100 km)

8. Lexus ES Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km)

8. Lexus ES Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,4 lít/100 km)

9. Toyota Avalon Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,6 lít/100 km)

9. Toyota Avalon Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,6 lít/100 km)

10. Kia Optima Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km)

10. Kia Optima Hybrid 2020 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 6,7 lít/100 km)

Kim Trọng