Top 10 mẫu SUV 8 chỗ tốt nhất năm 2020: Lincoln Navigator đầu bảng

29/09/2020 15:00

Trang US News vừa công bố danh sách 10 mẫu xe SUV 8 chỗ tốt nhất năm 2020 sau khi đánh giá chi tiết từng sản phẩm.

1. Lincoln Navigator 2020 (giá khởi điểm: 76.185 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

1. Lincoln Navigator 2020 (giá khởi điểm: 76.185 USD, điểm tổng thể: 8,8/10)

2. Kia Telluride 2021 (giá khởi điểm: 31.990 USD, điểm tổng thể: 8,4/10)

2. Kia Telluride 2021 (giá khởi điểm: 31.990 USD, điểm tổng thể: 8,4/10)

3. Hyundai Palisade 2020 (giá khởi điểm: 31.975 USD, điểm tổng thể: 8,4/10)

3. Hyundai Palisade 2020 (giá khởi điểm: 31.975 USD, điểm tổng thể: 8,4/10)

4. Toyota Highlander Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 38.200 USD, điểm tổng thể: 8,1/10)

4. Toyota Highlander Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 38.200 USD, điểm tổng thể: 8,1/10)

5. Chevrolet Traverse 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD, điểm tổng thể: 8/10)

5. Chevrolet Traverse 2021 (giá khởi điểm: 29.800 USD, điểm tổng thể: 8/10)

6. Honda Pilot 2021 (giá khởi điểm: 32.250 USD, điểm tổng thể: 7,8/10)

6. Honda Pilot 2021 (giá khởi điểm: 32.250 USD, điểm tổng thể: 7,8/10)

7. Chevrolet Suburban 2020 (giá khởi điểm: 51.700 USD, điểm tổng thể: 7,7/10)

7. Chevrolet Suburban 2020 (giá khởi điểm: 51.700 USD, điểm tổng thể: 7,7/10)

8. Subaru Ascent 2021 (giá khởi điểm: 32.295 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

8. Subaru Ascent 2021 (giá khởi điểm: 32.295 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

9. Toyota Highlander 2020 (giá khởi điểm: 34.600 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

9. Toyota Highlander 2020 (giá khởi điểm: 34.600 USD, điểm tổng thể: 7,6/10)

10. Cadillac Escalade 2020 (giá khởi điểm: 75.195 USD, điểm tổng thể: 7/10)

10. Cadillac Escalade 2020 (giá khởi điểm: 75.195 USD, điểm tổng thể: 7/10)

Kim Trọng