Top 10 mẫu xe bán tải mạnh nhất thế giới: Ford F-150 Raptor góp mặt

19/05/2021 14:00

Dưới đây là danh sách 10 xe bán tải có công suất mạnh nhất thế giới hiện nay, trong đó có mẫu xe Ford F-150 Raptor đang được bán tại Việt Nam.

1. Hennessey Ram 1500 TRX Mammoth 2021 (công suất tối đa: 1.012 mã lực)

1. Hennessey Ram 1500 TRX Mammoth 2021 (công suất tối đa: 1.012 mã lực)

2. Hennessey Jeep Gladiator Maximus 2020 (công suất tối đa: 1.000 mã lực)

2. Hennessey Jeep Gladiator Maximus 2020 (công suất tối đa: 1.000 mã lực)

3. SVE Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021 (công suất tối đa: 800 mã lực)

3. SVE Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021 (công suất tối đa: 800 mã lực)

4. Shelby Ford F-150 Super Snake 2020 (công suất tối đa: 720 mã lực)

4. Shelby Ford F-150 Super Snake 2020 (công suất tối đa: 720 mã lực)

5. Ram 1500 TRX 2021 (công suất tối đa: 702 mã lực)

5. Ram 1500 TRX 2021 (công suất tối đa: 702 mã lực)

6. Hennessey Chevrolet Silverado Goliath 2020 (công suất tối đa: 700 mã lực)

6. Hennessey Chevrolet Silverado Goliath 2020 (công suất tối đa: 700 mã lực)

7. Ford F-450 Lariat 2020 (công suất tối đa: 475 mã lực)

7. Ford F-450 Lariat 2020 (công suất tối đa: 475 mã lực)

8. Ford F-150 Raptor 2021 (công suất tối đa: 450 mã lực)

8. Ford F-150 Raptor 2021 (công suất tối đa: 450 mã lực)

9. Dodge Ram 3500 Heavy Duty 2021 (công suất tối đa: 420 mã lực)

9. Dodge Ram 3500 Heavy Duty 2021 (công suất tối đa: 420 mã lực)

10. Nissan Titan XD 2021 (công suất tối đa: 400 mã lực)

10. Nissan Titan XD 2021 (công suất tối đa: 400 mã lực)

Kim Trọng